Mekot – Merkitty tunnisteella "suomalainen" – Rykkeri