Maiharimekot – Merkitty tunnisteella "maiharimekko" – Rykkeri